Skip to content

OVER HET PAD VAN DE WENENDE NACHT

juni 7, 2008

INHOUD

VOLGENDE –>

 • Het Pad van de Wenende Nacht is een literair programma. Het bestaat evenals “Zangezi” van Chlebnikov uit 21 delen (20 Vlakken plus één interludium) waarvan u hier de basiscode aantreft, geprogrammeerd door de Auteur, een fictie bestaande uit bewustzijnstromen van Dirk Vekemans versneden met liters koffie en op snelheid gebracht door de deeltjesversnellers van het team van wetenschappers van Grapes of Art. Elk Vlak is een open communicatiepoort tot het geheel.
 • De code van het programma van Het Pad van de Wenende Nacht kan worden verspreid in boekvorm of digitaal (in een PDF-bestand, of in html-bestanden zoals hier bv). Elke verspreiding (release) van het programma gebeurt onder CC licentie (Creative Commons by-nc-sa 3.0) met enkel beperkingen voor commerciëel gebruik. Die licentie houdt grofweg in dat u met het werk mag doen wat u wil, zolang u maar de herkomst van de originele bestanden vermeldt, afziet van commerciëel gebruik en uw verwerking een soortgelijke licentie meegeeft.
 • Elke release gaat (zoals een package in Java) vergezeld van een manifest ( het Lettermanifest waarin het Neo-Kathedraalse Elfabet wordt geïnitieerd) en een LEES MIJ bestand (dat gelukkig veelal ongelezen blijft). Neo-Kathedraals verwijst naar het gedachtengoed door dv & anderen ontwikkeld binnen de Neue Kathedrale des erotischen Elends ( zie www.vilt.net)
 • Vlak 20 is een gebeuren genaamd de Chlebnikoffer, een samenwerkingsverband met het collectief Grapes of Art. De Chlebnikoffer is een Neo-Kathedraalse recursieve structuur die bestaat uit vele delen allerlei moois waarvan er minstens één deel de gehele code van Het Pad van de Wenende Nacht bevat. Om evidente redenen is een volledige afdruk van de Chlebnikoffer helaas onmogelijk.
 • Het staat gebeurlijke uitvoerders van Vlakken van dit Pad geheel vrij hoe zij de aangeboden code compileren tot een uitvoering. Men kan de bestaande code aanpassen of geheel verwerpen, men kan teruggrijpen naar de originele code van Velimir Chlebnikov en deze patch negeren, men kan volstaan de aangeboden code simpelweg voor te dragen of er miljoenen euro’s verslindende superproducties van maken.
 • Elk Vlak van het Pad, behalve het laatste, is een sterfscène van het hoofdpersonage Izeganz. Daar waar Izeganz zelf niet aan het woord komt, dient men deze avatar ergens in een hoekje van het verbeelde op merkbare wijze te laten wegkwijnen.
 • Het Pad van de Wenende Nacht is een dramatische supersaga.
  Het loopt slecht af, keer op keer.
  Het komt niet goed.
  In tegenstelling echter tot het klassieke drama, waar de dramatische spanning binnen een eenheid van tijd en plaats wordt opgebouwd naar een catharsis, wordt hier de catharsis zelf in elk Vlak uitgerokken tot een vlak, een tijdruimtelijke singulariteit waarbinnen een virtuele uitvoeringsbeweging zich kan voltrekken.

  Het Chlebnikoviaanse begrip van de ‘Supersaga’ is hier dus geëvolueerd tot een configuratie van expansief ingestelde ‘werelden’, de code getuigt van een fundamentele openheid, analoog aan de multipliciteit van het reële, en binnen de uitvoeringspraktijk wordt er gestreefd naar een verrijkende emancipatie van de potentie binnen het reële.

  Dit overigens geheel analoog aan de ontwikkelingen in de ‘normale’ ervaringswereld waar de automatisering en de transcodering van het programmatorische paradigma (binnen de media, maar vooral in de materiële doorwerking van de productieketen) voor een soortgelijke maar als verstikkend/verstarrend/destructief ervaren actualisatie van het virtuele veld zorgt. Daar waar het kapitale bestel de virtuele vluchtroutes barricadeert wil het Pad het duister veilig stellen, de vlucht mogelijk houden “in het alsmaar diepere donker/ van licht naar het licht/ van de ander”.

  De lyrische stroom kruipt op die wijze waar ze niet gaan kan, & op paradoxale wijze is de dissolutie van het monadische bewustzijn de enige manier geworden om de ‘vrije’ voortgang (in tegenstelling tot de ‘finale’ vooruitgang naar de dood)te continueren binnen onze tijdruimte. Net als bij Chlebnikov gaat het dus om een verkenning van de noodwendigheden van de Tijd, maar geupdatete naar onze huidige positie.

  De opengebroken potentialiteit is echter ook consequent positief en supra-individueel gedacht. Uw potentie is daarbij onze potentie. Wij allen zijn slechts Virtuele Individuen in de gezamelijke opbloei van het Leven Tesamen.

  Ruist, gij zwarte zeilen van de Tijd!

[PWN- release 4.6.1 07/06/2008]

Download de laatste release

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: