Skip to content

KLEBNIKOFFER, een perdotheek

januari 16, 2009

Kinders, scherpt uw oren want ik schraap mijn keel:

Vanaf heden vrijdag 16 januari 2009 om 10:13  is opgericht de KLEBNIKOFFER, een participatief recyclagecentrum van creatief afval,  een Perdotheek

De KLEBNIKOFFER bestaat en zal bestaan  uit AFVAL
te weten:

 • (restanten van deelnames aan) van  het KLEBNIKOV CARNAVAL
 • Neo-Kathedraals creatief AFVAL die ons aangereikt worden door DERDEN (gene paniek Ilse, het zijn deze keer derden in het algemeen).

Voor dat laatste doen we een beroep op uw PARTICIPATIEVE INSTINCTEN.
Tijdens het NIET-CARNAVALESKE gedeelte van het jaar ( alles behalve de voorlaatste week van augustus) ontvangt deze perdotheek gaarne van u, U, en ja, ook U
milde schenkingen in de vorm van

 • uitgaven van visuele, grafische en concrete poëzie
 • houtsneden, litho’s, grafieken, tekeningen, aquarellen, schilderijen van Kathedraals Niveau (deze werken mogen niet groter zijn dan de A2 papierstandaard)
 • kleine objecten die op bevattelijke wijze  het spoor dragen van creatieve ingrepen
 • partituren en muziekopnames in diverse formaten
 • muziekinstrumenten van eigen vinding
 • theaterteksten en scenario’s
 • strips, beeldverhalen en grafische romans
 • losse teksten, afgedrukt of handgeschreven
 • collages, mixed-media werken en mail-art
 • gedichtenbundels, prozawerken en theoretische geschriften uitgegeven bij reguliere uitgeverijen
 • gedichtenbundels uitgegeven in eigen beheeer, via Print on Demand (POD) of in manuscript
 • digitale bestanden met scans of broncode van bovenvermelde materiële dingen mogen ook, maar stuur die toch gewoon naar POETRY KESSEL-LO POEZIE, dan heeft iedereen daar plezier van

In afwachting van een degelijke Deponeringsdienst kan U  uw creatief afval per post of per afgave bezorgen aan:

KLEBNIKOFFER
Smidsestraat 31
3010 Kessel-Lo
Belgium

De ontsluiting van de perdotheek naar het grote publiek is momenteel nog het voorwerp van interne discussie, maar alleszins zal de KLEBNIKOFFER integraal aanwezig zijn op het eerstvolgende KLEBNIKOV CARNAVAL, gehouden van 16 tot en met 23 augustus 2009.

Inzendingen worden door de dichtsbijzijnde Kathedraalauteur publiekelijk (via een blog) en naar beste vermogen beoordeeld. Dat publieke beoordelingsproces noemen we een perditiekeuring. (“Wel Fred, euh, leustert hier”).

Indien zij niet voldoen aan de Kathedraalse KLEBNIKOV WASTE-NORM, een Kathedraalse programmaconstante van onbekende waarde, zal er een passende bestemming voor gezocht worden. Het weze duidelijk dat uw inzending op deze manier alleszins enige publiciteit zal verkrijgen, en dat is in deze barre tijden al niet slecht als begin. Vermeldt dus zeker al uw  URL’s  en de contactgevens zoasl u die geweten wil hebben.

From → klebnikoffer

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: